William Nord
William Nord

Ytterligare stärkta åtgärder mot olaglig spelverksamhet

I syfte att främja en hälsosam och trygg spelmarknad samt motverka spelberoende har regeringen idag fattat ytterligare beslut för att bekämpa olaglig spelverksamhet. Detta beslut ska göra det svårare för casinon utan svensk licens att kunna marknadsföra sig mot svenskar och träder kraft 1 juli 2023.

De förändringar i förordningen som regeringen nu har beslutat om innefattar bland annat en skyldighet för betaltjänstleverantörer att lämna specifika uppgifter till Spelinspektionen. Dessa uppgifter används vid överföring av insatser eller vinster till eller från spelbolag utan licens. Detta syftar till att skapa en mer effektiv process för betalningsblockering, där både Spelinspektionen och betaltjänstleverantörerna delar ansvaret och samarbetar för att stänga ute oauktoriserade aktörer som olagligt riktar sig till svenska konsumenter.

“Den olagliga spelverksamheten orsakar omfattande skada och måste helt försvinna från den svenska spelmarknaden. Våra åtgärder syftar till att blockera betalningar till sådana brottsliga verksamheter och därigenom öka skyddet för svenska konsumenter”, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

nya regler mot spelbolag utan svensk licens

Vad innebär detta för svenskar som spelar online?

Beslutet innebär att det blir ytterligare svårt för svenskar att spela på den olicensierade marknaden och att även en mindre reglerad marknad nu blir reglerad av både regeringen och betalningsleverantörerna. Exakt hur effektiva dessa åtgärder kommer att vara går ännu inte att säga, eller om ytterligare beslut kommer byggas på detta för att utvidga skyddet extra.

I nuläget är det redan olagligt för casinon utan svensk licens att marknadsföra sig mot svenskar, men det är fortfarande möjligt att spela på dessa spelbolag på eget bevåg. Konsekvensen av regeringens nya åtgärder är att det även kan bli svårt för svenska spelare att själva överväga eventuella risker och ändå välja utländska olicensierade aktörer att spela på online.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är regeringens beslut att försvåra för casinon utan svensk licens att marknadsföra sig mot svenska spelare. Att införa en mer effektiv betalningsblockering är en del av deras övergripande strategi för att bekämpa denna typ av spelverksamhet, med målet att skydda svenska konsumenter från bland annat spelberoende. Dessa åtgärder anser de är nödvändiga för att främja en hälsosam och trygg spelmarknad i Sverige och minska risken för spelberoende och andra negativa konsekvenser av olicenserat spelande.