William Nord
William Nord

Utvecklingen på spelmarknaden och Spelpaus.se – experterna talar

Den 18:e december hölls ett webbinarium lett av Spelinspektionen, den myndighet som står som ansvarig för reglering och övervakning av spelmarknaden. Webbinariumet är baserat på ny forskning och information från diverse olika myndigheter och organisationer i Sverige. Detta handlade bland annat om Stödlinjen, Folkhälsomyndigheten och Spelberoendes förening i Stockholm, vars involvering i spelbranschen är framträdande på olika sätt. Via en handfull representanter presenteras och diskuteras de fynd som gjorts i forskningen, som haft primärt fokus på spelbeteende bland unga vuxna i Sverige, särskilt i åldersgruppen 18-24 år. Som följd på detta analyseras tjänsten Spelpaus.se, dess relation till den tidigare nämnda forskningen samt dess allmänna roll och funktion på spelmarknaden.

spelinspektionen webbinarium

Trender i spelbeteende och dess konsekvenser

Den första punkten som tas upp i den nya forskningen är trenderna inom spelindustrin. Resultaten visar att trots en topp i omsättning under 2022 har både omsättningen och tillväxten i spelindustrin nu stabiliserat sig. Undersökningar har inte heller kunnat påvisa att spelproblem i samhället ökar, vilket är anmärkningsvärt då antalet avstängda på Spelpaus ökar i tusental varje år – och är nu uppe i över 100 000 avstängda. En åldersgrupp som dock markant har ökat i sitt spelande är unga vuxna mellan 18 och 24 år.

Detta tyder på en komplex relation mellan industrins tillväxt och faktiska spelvanor. En insikt som presenteras är att tidig inblandning i spelaktiviteter ökar risken för att utveckla spelproblem senare i livet, vilket understryker vikten av förebyggande åtgärder och tidig intervention. Astrid Hjertaker, jurist på Konsumentverket, kommenterar de insatser som redan idag görs för att motverka överkonsumtion av spelrelaterade ting vid ung ålder. En av dessa är förbudet mot att aktivt marknadsföra spel om pengar till minderåriga. Detta inkluderar även att visuellt anpassa reklam på ett sätt som associeras till barn och deras intressen, till exempel genom att använda välkända tv-karaktärer hos barn.

Bakgrunden kring lagen är att unga är särskilt mottagliga för spelreklam, vilket ökar risken för att de börjar spela. Med den nyliga ökningen i ungas spelande, har Spelinspektionen föreslagit en höjning av åldersgränsen för spelmarknadsföring till 25 år. Syftet är att minska ungas exponering för spelreklam och i förlängningen minska risken för spelproblem.

Casinostreaming och föräldrars medvetenhet

Folkhälsomyndighetens Jessika Spångberg presenterade också intressanta forskningsresultat. Framförallt är den växande populariteten av casinostreaming bland unga anmärkningsvärd. 15% har uppmätts titta på casinostreaming. Varannan som kollar har även uppgett sig spela själv. Detta pekar på en stark koppling mellan observation och deltagande i spelande, vilket återigen stärker argumentet för högre åldersgräns på spelreklam. Dessutom visar Folkhälsomyndighetens forskning att många föräldrar saknar medvetenhet om sina barns spelbeteende, då de vid ungdomarnas 18-årsdag saknar all tillgång till deras privata information. Det är alltså kritiskt att utveckla utbildningsresurser och medvetande om tecken till spelande vid ung ålder för föräldrar.

Spelpaus.se som ett preventivt verktyg

Spelpaus.se, en tjänst som möjliggör för spelare att stänga av sig från allt licensierat spel i Sverige, har varit föremål för flera studier. Dessa undersökningar bekräftar den allmänna fördomen, vilket är att de flesta som registrerar sig på Spelpaus gör det på grund av svårigheter att begränsa sitt spelande. Likaså har de kunnat visa att tidsramen mellan beslutet att stänga av sig för spel och den faktiska registreringen på Spelpaus är väldigt kort. Att det blir en impulsiv handling understryker de utmaningar som individer med spelproblem står inför.

Spelpaus.se Homepage

Förflyttandet till olicensierade marknaden

En annan upptäckt är att en stor andel av de som är avstängda via Spelpaus, cirka 41%, fortsätter att spela på casino utan svensk licens. Detta belyser en viktig utmaning: behovet av att utveckla mer omfattande strategier för att stödja individer som kämpar med sitt spelberoende.

En viktig iakttagelse är därför att en stor majoritet av de som söker hjälp för spelberoende redan är avstängda via Spelpaus. Detta tyder på att även om Spelpaus är ett effektivt verktyg för att förhindra spelande på licensierade sajter, räcker det inte för att helt adressera problemet med spelberoende. Många av dessa individer vänder sig till olicensierade spelsajter, vilket understryker behovet av ytterligare åtgärder, såsom utökad tillgång till rådgivning och terapeutiska tjänster, för att effektivt hjälpa de som kämpar med spelberoende. Problemet behöver lösas från grunden, precis som med vilket beroende som helst.

Sammanfattning

Denna omfattande analys av spelmarknaden i Sverige och Spelpaus.se visar på en komplex och flerdimensionell utmaning. Medan Spelpaus.se är ett viktigt verktyg för att hantera spelproblem, visar forskningen och användardata att ytterligare åtgärder och stöd är nödvändiga för att effektivt hantera spelberoende, särskilt bland unga vuxna. Den föreslagna höjningen av åldersgränsen för spelreklam och behovet av ökad medvetenhet och utbildning bland föräldrar är avgörande steg i rätt riktning för att skydda unga individer från riskerna med onlinespel.