William Nord
William Nord

Skydd mot spelberoende – det här säger nya forskningen

Spelande har länge varit en väsentlig del av mångas fritid och underhållning världen över. Men bakom denna fasad av njutning och spänning finns en mörkare verklighet för vissa – spelproblem. Att spela ska vara roligt och avkopplande. Därför behövs verktyg som kan hjälpa till att bevara spelandet som en positiv aktivitet, särskilt när det börjar utvecklas till något mer problematiskt för vissa individer. Att identifiera både orsakerna till problematiskt spelande och hitta vägar framåt har varit den centrala fokusen i denna forskning.

Informationen i den här artikeln är hämtad från videoklipp ur konferensen “Spelproblem i Sverige: dagsläge och framåtblickar”. Denna artikel fokuserar på forskning om spelproblem, men överlag handlade hela konferensen om spel om pengars status i samhället och dess relation till olika samhällsgrupper. Syftet är att informerera om problemet, framförallt för våra läsare som spelar på casino utan svensk licens, där resurserna i vissa fall kan vara färre.

Nya verktyg för att mäta spelproblem

GDIT, det senaste självskattningsinstrumentet, representerar en slagkraftig möjlighet att bedöma svårighetsgraden av spelproblem. Genom att använda sig av DSM-5-diagnosen för hasardspelsyndrom möjliggör detta instrument en mer noggrann och objektiv bedömning av beroende. Detta sker både genom individuella självbedömningar och professionella diagnostiska intervjuer. Denna framgång utgör ett viktigt steg framåt för att skapa en större förståelse för spelberoendet och dess omfattning.

Forskning pekar på att olika spelformer bär med sig olika risknivåer när det kommer till att trigga hasardspelsyndrom. Online slots, till exempel, har identifierats som en av de riskfyllda spelformerna för de med förhöjt risk för spelberoende. Det belyser vikten av att fokusera på unika aspekter av olika spel för att förstå deras inverkan på individers beroendemönster.

skydd mot spelberoende

Samband med psykisk ohälsa

Studier har också visat på starka samband mellan spelproblem och utomstående psykiska problem såsom social fobi. Att kunna identifiera och sammankoppla dessa aspekter blir avgörande för att erbjuda ett heltäckande stöd till dem som lider av spelberoende. Ofta ligger det stora problemet utanför spelandet, som blivit en konsekvens av situationen istället.

Intressant nog tycks det finnas tydliga könsskillnader i utvecklingen av spelproblem. Kvinnor tenderar ofta att först uppleva psykisk ohälsa och därefter utveckla spelproblem, medan män ofta rapporterar det omvända mönstret.

Förebyggande återgärder

Trots ansträngningar för att utbilda och förebygga spelproblem, har det inte visat sig ha en slagkraftig effekt på att minska själva beroendet eller den totala summan pengar som satsas. Dock har dessa åtgärder visat sig kunna påverka frekvensen av spelande, vilket pekar på behovet av att vidareutveckla dessa förebyggande strategier.

Effekterna av åtgärder för att begränsa spelandet varierar också från land till land. Medan Finland har lyckats göra betydande framsteg, möter Danmark och Sverige olika utmaningar i att implementera sådana verktyg med större framgång.

En potentiell lösning som sågs är självuteslutningsregister. I Sverige finns dock redan Spelpaus. Dess effektivitet är fortfarande begränsad, eftersom det fortfarande finns en tillgång till utländska casinon. Har man spärrat sig på ett utländskt casino finns det också en mängd andra casinon utan svensk licens att spela på tillgängliga. Forskarna har därför kunnat dra slutsatsen att tillgång till korrekt och pålitlig information är speciellt kritisk. Det är helt enkelt viktigt att säkerställa att sökfunktioner som Google tillhandahåller relevant och trovärdig information enkelt för dem som söker stöd för spelberoende.

Sammanfattningsvis är spelproblem en komplex fråga. Det kräver en helhetssyn och en sammanvävd strategi för att tackla dess utmaningar. Genom en fördjupad förståelse för olika aspekter av spelberoende och genom att erbjuda effektiva och anpassade stöd- och förebyggande åtgärder, kan vi förhoppningsvis skapa en mer hållbar och ansvarsfull spelkultur för alla. Att hantera spelproblem är en angelägen fråga som kräver samarbete och engagemang på många nivåer – speciellt från oss som arbetar inom branschen eller har ett ansvarsfullt spelande under kontroll.