William Nord
William Nord

Tillväxten minskar för svenska online casinon

Den svenska spelmarknaden upplever för närvarande en tydlig avmattning inom nätcasinosegmentet – för första gången sedan regleringen av den svenska spelmarknaden år 2019. Den 20 september 2023 släppte Spelinspektionen senaste kvartalets intäkter, som klart visar att även denna industri påverkats av de många ekonomiska förändringarna som skett i samhället som resultat av inflationen. Denna nedgång är särskilt påtaglig då den sätter punkt för tillväxttrenden som har pågått sedan det andra kvartalet 2020.

intäkter från spel

De senaste åren har den svenska spelmarknaden blomstrat och växt i en stabil takt, främst tack vare online casino och betting på sportevenemang. Under första halvåret 2023 har dock denna sektor backat med en procent jämfört med samma period föregående år. De två dominerande spelsegmenten, hästspel och nätcasino, står nu istället för det största tappet. Medan tillväxten inom onlinecasino har planat ut något, fortsätter hästspel att uppvisa en nedgående trend jämfört med föregående år.

Samtidigt fortsätter konsolideringen av den svenska spelmarknaden, där spelbolag slås ihop för att skapa större och mer effektiva företag, öka. Antalet aktörer på licensmarknaden minskar, och de tio största aktörerna står nu för över 90 procent av den nettointäkt som genereras på online casinon och genom vadslagning i Sverige. Totalt sett genererade spelbolag med svenska licenser en omsättning på 13,3 miljarder svenska kronor under första halvåret 2023, vilket inkluderar spelarnas insatser minus utbetalda vinster. Det är samma totala intäkt som vid samma kvartal 2020.

Kanaliseringen minskar

I en tidigare artikel rapporterade vi om hur nya siffror från en undersökning hållen av BOS visat på en betydligt lägre kanalisering av svenska spelmarknaden än vad regeringen har som målsättning. Siffrorna visar att exempelvis kategorin online casino enbart genererar 72% av de totala spelintäkterna från svensklicensierade sajter. Det är den lägsta procensatsen sedan Spelinspektionen utförde sin egna licens.

Det är svårt att kunna identifiera exakt hur mycket pengar svenskar spelar på utländska casinon, men en tydlig koppling som kan göras är att kanaliseringen minskar samtidigt som tillväxten på svenska online casinon likaså sjunker. Orsaken till den nedgående spiralen kan alltså också ha påverkats av den nya ökningen av spelande på olicensierade sajter. Inte bara som resultat av inflationen.

I detta skede är det egentligen för svårt att dra slutsatser. I nästa kvartal kan det lättare avgöras om detta enbart är ett enstaka tapp som snabbt kommer rättas till, eller om det kommer bli ett mönster som fortsätter. Det är ju trots allt ändå förväntat att alla sektorer, framförallt de som inte är nödvändigheter, ofta minskar i tillväxt i svåra ekonomiska tider.