William Nord
William Nord

Zimpler strider för rättvisa i nya tvisten

Den populära betalningsmetoden Zimpler fick den 6 juli instruktioner att upphöra sitt samarbete med casino utan licens som accepterar svenska konsumenter. Då en del av betalningsledet innefattar användande av BankID, en tjänst som endast används i Sverige, menar Spelinspektionen att de spelbolag som erbjuder Zimpler olagligt riktar sig mot svenska spelare. Vidare menar de att Zimpler därmed främjar olagligt spel genom att fortsätta erbjuda sina tjänster till dessa sajter.

Ordern utfärdades av Spelinspektionen och skulle verkställas senast den 31 juli. Zimpler har kommenterat att de kommer att följa ordern. Redan i maj meddelade de att det valt att avsluta affärsrelationerna som påverkas av beslutet. Zimpler har dock nu valt att överklaga beslutet, eftersom det påverkar företaget och väcker rättsliga frågor som behövs klargöras, inte bara för Zimpler utan för hela branschen.

Spelinspektionen och Zimplers tvist tas till domstol

Redan på väg ur marknaden

I avregleringen av den svenska spelmarknaden år 2019 förbjöds inte konsumenter att spela utanför det svenska licenssystemet. Casinon utan svensk licens förbjöds inte heller att acceptera svenska spelare. Betaltjänstleverantörer fick förmedla betalningar till sådana företag, så länge de inte riktade sig mot den svenska marknaden. År 2021 föreslog regeringens officiella rapport vissa förändringar i spelreglerna, till exempel att spelbolag utan svensk licens skulle införa IP-adressblockering mot svenska konsumenter. Zimpler stödde förslaget, men regeringen har hittills inte genomfört det.

Johan Strand, VD för Zimpler, säger att de stödjer Spelinspektionens uppdrag att stärka det svenska licenssystemet och konsumentens skydd på spelmarknaden. De vill främja ansvar inom spelbranschen, menar han, och har under lång tid investerat i produktutveckling inom detta område. I dialog med lagstiftare och myndigheter har Zimpler också föreslagit åtgärder för att stärka konsumentens skydd, till exempel att svenska konsumenter ska förhindras från att spela på spel licensierade utanför Sverige genom IP-adressblockering och att B2B-licenser bör införas för betaltjänstleverantörer.

I linje med detta uttalande har Zimpler redan i maj i år meddelat att företaget på eget initiativ kommer att avsluta affärsrelationer med igaming-företag som inte har en svensk spellicens. Processen påbörjades under det andra kvartalet och var avsedd att vara avslutad senast det tredje, alltså nuvarande, kvartalet. Zimpler arbetar därför redan aktivt med att avsluta de affärsrelationer som omfattas av Spelinspektionens beslut.

Framtiden väntar hos domstolen

Nu har dock Zimpler gått ut med att de överklagat beslutet. Företaget anser att beslutet är felaktigt med långvariga konsekvenser. Beslutet påverkar företaget negativt eftersom deras handlingsfrihet blir begränsad på ett sätt som inte stöds av lagen, enligt Zimpler. Beslutet innehåller också flera rättsliga frågor som måste klarläggas av domstolen för att vissa betaltjänstleverantörer ska kunna bedriva sin verksamhet utan att riskera ingripanden från svenska myndigheter. Bland annat inkluderar dessa frågor:

  • Kan marknadsföring av ett spelerbjudande som i sig inte är olagligt verkligen utgöra olaglig marknadsföring?
  • Under vilka förutsättningar bör en utländsk speloperatör med licens i ett land annat än Sverige anses omfattas av den svenska spellagen, och vilken betydelse har användningen av BankID någonstans i betalningskedjan för denna bedömning?
  • Hur förhåller sig den svenska spelregleringen till den fria rörligheten för tjänster, såsom betalningar, som är grundläggande inom EU?

Överklagandet är också en åtgärd för att säkerställa rättslig säkerhet i företagens relationer med myndigheterna, menar Johan Strand. Ännu finns ingen exakt tidsram för överklagan och de steg som väntar efter, men det kan betyda att Zimpler stannar kvar på den olicensierade marknaden längre än förväntat.