William Nord
William Nord

Regeringens önskemål – insättningsgränsen ska återinföras

Ett önskemål från regeringens sida är att få möjligheten att kunna återinföra den insättningsgräns som tidigare har funnits på nätcasinon.

Just nätcasinon (tillsammans med värdeautomater) pekas ut som problem. Anledningen till detta är att detta anses vara “en av de mest riskfyllda marknader som finns”, enligt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Han menar även att risken för sårbara konsumenter att antingen förstärka sitt problemspelande eller hamna i ett sådant just nu är förhöjt. Detta då pandemin gör människor mer socialt isolerade än i vanliga fall.

insattningsgranser på svensklicensierade casinon

Åtgärden kan gynna spelande på casinon utanför licenssystemet

En promemoria har gått ut från avdelningen för offentlig förvaltning på Finansdepartementet. Den bär namnet “Nya spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19” och är ute på remiss till den 17 januari 2022. För att sammanfatta promemorian kan vi nämna följande föreslagna åtgärder:

 • En förlust- och insättningsgräns för spel på nätcasino om 4 000 kr.
 • Ett bonustak på nätcasino om 100 kr.
 • Det ska vara obligatoriskt för spelare att sätta en gräns för sin speltid.

Den enda skillnaden mot tidigare är att förlust- och insättningsgränsen sänks till 4 000 kr från de 5 000 kr som gällde senast. Detta förslag är därmed närmast identiskt med det som tidigare gällde men som avslutades den 14 november 2021. Slopandet av insättningsgränsen och de övriga åtgärderna skedde således 16 månader efter det ursprungliga införandet. Mer information om det tidigare förslaget finner du lite längre ner i denna artikel.

Förslaget är att denna nya förordning ska börja gälla från och med den 7 februari i år. Slutdatum för förordningen är den sista juni 2022. I promemorian nämns att förordningen kan komma att upphävas tidigare än så om behovet av dessa åtgärder upphör tidigare. Det framgår även att åtgärderna endast kommer att införas om man anser det vara nödvändigt att göra detta. Det är alltså den aktuella situationen med spridningen av covid-19 som påverkar riktningen.

Därför infördes en insättningsgräns på nätcasinon

Det var i juni 2020 som regeringen för första gången bestämde sig för att införa en tillfällig begränsning. Denna restriktion innebar bland annat att de insättningar som spelare gjorde på nätcasinon begränsades. Begränsningarna kan sammanfattas på följande vis:

 • Maximalt 5 000 kr per vecka kunde sättas in på ett spelkonto hos ett casino.
 • Förlusterna på veckobasis fick inte överskrida 5 000 kr.
 • Ett bonustak på 100 kronor per kund infördes.
 • Spelarna var tvungna att sätta gränser för sin speltid.

Åtgärden var ursprungligen tänkt att avslutas i samband med årsskiftet 2020 – 2021. Men förordningen kom till slut att förlängas till 30 juni 2021 i ett första skede. Därefter förlängdes den sedan ytterligare en gång till 14 november 2021. Knappt två månader efter att insättningsgränsen och de andra begränsningarna slopades vill alltså regeringen få möjlighet att återinföra dessa på nytt.

Åtgärden riskerar att minska kanaliseringen

Kritiska röster till den åtgärd som regeringen förslår menar att åtgärden kan gynna casino utan svensk licens. Spelandet på casinon licensierade utanför Sverige har nämligen tidigare gynnats av de olika begränsningar som har klubbats igenom. Detta gäller såväl de tillfälliga förordningar som regeringen har beslutat om som den underliggande spellag som trädde i kraft 1 januari 2019.

Den nya spellagen hade som uttalade mål att:

 • stärka konsumentskyddet
 • höja säkerheten i spelen
 • begränsa spelandets negativa konsekvenser
 • motverka att spel användes för att understödja kriminella verksamheter.

Huruvida regeringen har lyckats uppfylla dessa mål med sin spellag är förstås upp till var och en att bedöma. Vad vi dock kan slå fast är att man inte har lyckats kanalisera spelandet till de licensierade aktörerna i den utsträckning som har varit önskvärt. Därmed måste man också fråga sig huruvida denna tilltänkta åtgärd verkligen kommer att främja denna kanalisering. Risken är nämligen överhängande att den istället gynnar spelandet på casinon utanför licenssystemet.